DJI O3 VTX Heatsink
DJI O3 VTX Heatsink
DJI O3 VTX Heatsink
DJI O3 VTX Heatsink

DJI O3 VTX Heatsink

Vendor
iFlight
Regular price
290.00 ฿
Sale price
290.00 ฿
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

DJI O3 VTX Heatsink
คือ แผ่นระบายความร้อน สำหรับตัวส่งสัญญาณภาพ (VTX) ของระบบ DJI O3 HD Air Unit

แผ่นระบายความร้อนนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนให้กับ VTX
ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ช่วยป้องกันปัญหา VTX ร้อนจัดจนเกินไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ใช้งานที่กำลังส่งสัญญาณภาพสูง ๆ